Hívjon most:  +36 30 360 9980
nemethbalazsakos@nba-officecenter.hu

Terület, Kerület számítása

NBA-OfficeCenter > Terület, Kerület számítása
Téglalap, négyzet, kerület, terület

A téglalap egy olyan négyszög, amelynek minden szöge egyenlő nagyságú, ugyanis minden szöge derékszög, vagyis 90°-os.

A téglalap szemközti oldalai párhuzamosak egymással, és egyenlő hosszúságúak,
viszont a szomszédos oldalaknak különböző hosszúságuk is lehet.

Két szemközti oldalát a-val, másik két szemközti oldalát pedig b-vel jelöljük.

 

A téglalap kerületeA téglalap kerületét úgy számoljuk ki, hogy az a és b oldal összegét megszorozzuk kettővel.

Képletben:

K=2 x (a+b)

Feladat: Egy téglalap a oldalai 5 cm-esek, b oldalai pedig 3 cm-esek. Mennyi a téglalap kerülete?

Először is fel kell írnunk a kerület képletét: K = 2 x (a + b)

Ezután be kell helyettesítenünk a képletbe: K = 2 x (5 + 3) = 2 x 8 = 16, tehát a téglalap kerülete 16 cm.

 


A téglalap területe

Ahhoz, hogy ki tudjuk számolni a téglalap területét, meg kell szoroznunk egymással az a és a b oldal hosszát.

Képletben:

T=a x b

 

Feladat: Most számoljuk ki a fenti a = 5 cm és b = 3 cm oldalhosszúságú téglalap területét!Először fel kell írnunk a képletet: T = a x b

Most helyettesítsünk be a képletbe: T = 5 x 3 = 15, tehát a téglalap területe 15 cm2.

A négyzet

A négyzet egy olyan négyszög, amelynek minden oldala egyenlő hosszúságú, és minden szöge egyenlő nagyságú, vagyis derékszög.

Tehát szemközti oldalai is párhuzamosak egymással.

A négyzet minden oldalát a-val jelöljük.

 

A négyzet kerülete:A négyzet kerületét úgy tudjuk kiszámolni, hogy az a oldal hosszát megszorozzuk 4-gyel.

 

Képletben:

K=4 x a

Feladat: Van egy négyzetünk, amelynek minden oldala 6 cm. Mennyi lesz a négyzet kerülete?Írjuk fel a képletet: K = 4 x a

Helyettesítsünk be a képletbe: K = 4 x 6 = 24, tehát a négyzet kerülete 24 cm.

 

A négyzet területe:A négyzet területét úgy számolhatjuk ki, hogy az a oldalt megszorozzuk önmagával. Ezt másképpen úgy is mondhatjuk, hogy az a oldalt négyzetre emeljük.

Képletben:

T=a x a

Feladat: Számold ki a fenti négyzet területét, amelynek oldalai 6 cm hosszúságúak!

Írjuk fel a képletet: T = a x a

Most pedig helyettesítsünk be: T = 6 x 6 = 36, tehát a négyzet területe 36 cm2.

Gyakorló feladatok később érkeznek

Terület,kerület számítása